Εξατομίκευση- Η προσέγγιση μας

Μεθοδικότητα και προσοχή στις ατομικές λεπτομέρειες

Ο καρκίνος, όπως έχουμε τονίσει, είναι πολύπλοκο και πολυδιάστατο νόσημα, και η φύση του προσδιορίζεται ισχυρά από τη μοναδικότητα του ασθενούς. Προκειμένου να αποκομίσει ο ασθενής το μεγαλύτερο δυνατό όφελος από οποιοδήποτε αντικαρκινικό θεραπευτικό σχήμα, τόσο οι ασθενείς όσο και οι γιατροί πρέπει να σεβαστούν και να προσαρμοστούν στην πολυπλοκότητα της νόσου, καθώς και στη μοναδικότητά της. Δυστυχώς, η κατεστημένη ογκολογική άποψη αντιμετωπίζει την πλειονότητα των περιπτώσεων καρκίνου με τα περίφημα «πρωτόκολλα», τα οποία, παρά την επιστημονικότητα με την οποία αξιολογούνται, παραμένουν να έχουν στατιστική μόνο αξία. Η αντιμετώπιση “ένα μέγεθος για όλους” μπορεί να στερήσει από πολλούς ασθενείς τη μεγιστοποίηση της πιθανότητας επιτυχούς θεραπείας.

Παρακάτω διατυπώνουμε τον γενικό τρόπο προσέγγισης του προβλήματος του καρκίνου που χρησιμοποιείται στο εξατομικευμένο θεραπευτικό πλαίσιο. Ακολουθώντας τον οδηγό αυτό μας δίνεται η δυνατότητα εξατομίκευσης των θεραπευτικών ενεργειών στο μέγιστο. Ο ασθενής μας πρέπει να διατηρεί σε όλες τις φάσεις, όλες τις θεραπευτικές δυνατότητες ανοικτές.

 • Αξιολόγηση της μοριακής βιολογίας του πληθυσμού κυττάρων του όγκου
 • Μέτρηση των Κυκλοφορούντων Καρκινικών Κυττάρων
 • Ανάλυση των ζωντανών κυττάρων του όγκου του ασθενούς, για να προσδιο­ρι­στούν οι ευαισθησίες του και οι δυνατότητές του για αντίσταση στη χημειοθεραπεία και τις άλλες θεραπείες
 • Εφαρμογή συνδυασμών καρκινοκτόνων μέσων (στοχευμένης χημαιοθεραπείας και επικουρικών παραγόντων, ακτινοθεραπείας, ογκοθερμίας, ολοσωματικής υπερθερμίας, ανοσοθεραπείας κλπ)
 • Αναστολή έκφρασης ογκογονιδίων
 • Αναστολή της νεο-αγγειογένεσης
 • Αναστολή του ενζύμου 5-λιποξυγενάση (5-LOX) και κυκλοοξυγενάση (COX-1 & COX-2)
 • Αναστολή της μετάστασης του καρκίνου
 • Διατήρηση της ακεραιότητας των οστών
 • Διόρθωση ανωμαλιών πήξης

Τα σχηματοποιημένα αυτά βήματα έχουν μεγάλη σημασία, και αποδίδουν καλλίτερα σε ασθενείς που δεν έχουν ακόμη υποβληθεί σε τοξικές θεραπείες. Μπορούν να γίνουν με ασφάλεια ταυτόχρονα με τη συμβατική θεραπεία. Σε νεοδιαγνωσμένους ασθενείς, που δεν έχουν ακόμη υποβληθεί σε θεραπεία, ο στόχος είναι η εξάλειψη του πρωτοπαθούς όγκου και των μεταστατικών κυττάρων με την «πρώτη πολυεπίπεδη θεραπευτική κρούση», έτσι ώστε να μην δοθεί η δυνατότητα στα κυκλοφορούντα κύτταρα να εγκατασταθούν και στους υπολειμματικούς όγκους να αναπτύξουν μηχανισμούς επιβίωσης, που να τους καθιστούν ανθεκτικούς σε περαιτέρω θεραπείες. Τα κλειδιά της θεραπευτικής αυτής προσέγγισης είναι:
 • Η έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση, ώστε ο οργανισμός να διατηρεί ακόμη δυνάμεις άμυνας, και να μη έχουν εγκατασταθεί μεταστάσεις.
 • Η ολική και συντονισμένη παρέμβαση, ώστε να αξιοποιούνται όλες οι δυνατότητες που η τρέχουσα επιστήμη προσφέρει.

Γιατί στην εξατομικευμένη ογκολογία;

Με την εξατομίκευση στην ογκολογία είμαστε σε θέση να αναπτερώσουμε την ελπίδα του ασθενούς.
Ενώ δεν περιφρονούμε τα θεραπευτικά μέσα της συμβατικής ογκολογίας, το αντίθετο μάλιστα, εμπλουτίζουμε τη θεραπεία...

Περισσότερα