Αντικαρκινική διατροφή

Αντικαρκινική διατροφή

Η διατροφή του ασθενούς με καρκίνο είναι σημαντικό μέρος της ιατρκής και υποστηρικτκής φροντίδας που είναι αναγκαία, αν θέλουμε πραγματικά να προσφέρουμε το καλλίτερο στον ασθενή μας. Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στην εκτροπή του κυττάρου προς την κατεύθυνση της νεοπλασματικής νόσου.

Διατροφικές συνήθειες που εξακολουθητικά διεγείρουν το ενζυμκό σύστημα mTOR (C1 & C2) με πληροφορίες «αφθονίας» ωθούν το κύτταρο προς την κατεύθυνση «επέκταση-ανάπτυξη-πολλαπλασιασμός», δηλαδή σε βιολογική συμπεριφορά που, στη νοσηρή διάσταση, χαρακτηρίζει τον καρκίνο. Όταν ο καρκίνος εγατασταθεί, η διόρθωση της διατροφής δεν αρκεί για την αναχαίτησή του, είναι όμως απαραίτητη για την επιτυχή έκβαση όλων των άλλων θεραπευτικών μέτρων. mTORC1 pathway

Οι διατροφκές συνήθειες που είναι καλές για τους ασθενείς με καρκίνο διαφέρουν πολύ από τις συνήθεις οδηγίες υγιεινής διατροφής. Οι ασθενείς με καρκίνο και οι οικογένειές τους χρειάζονται συμβουλές σχετικά με τα τρόφιμα που πρέπει να καταναλώνουν και τι πρέπει να αποφεύγουν.

Στο πλαίσιο εξατομικευμένης ογκολογίας παρέχονται στους ασθενείς μας ολοκληρωμένα και εξατομικευμένα διατροφικά σχέδια και συμπληρωμάτικά μέσα που τους βοηθούν να προσλαμβάνουν τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται για να διατηρήσουν το σωματικό βάρος και τη δύναμή τους, να διατηρούν υγιείς τους ιστούς του σώματος και να συντηρούν ένα υγιές εντερικό μικροβίωμα, ενώ παράλληλα να μη διευκολύνεται η διατροφή των καρκινκών κυττάρων, αλλά και, το σπουδαιότερο, να μη διεγείρεται η παραγωγή ογκοαυξητικών παραγόντων.
Προκρίνουμε την Low-Carb ή κετογονική διατροφή (αν είναι δυνατή ανάλογα με την θρέψη του ασθενούς που πρέπει να ελεγχθεί).

Γιατί στην εξατομικευμένη ογκολογία;

Με την εξατομίκευση στην ογκολογία είμαστε σε θέση να αναπτερώσουμε την ελπίδα του ασθενούς.
Ενώ δεν περιφρονούμε τα θεραπευτικά μέσα της συμβατικής ογκολογίας, το αντίθετο μάλιστα, εμπλουτίζουμε τη θεραπεία...

Περισσότερα