Ακτινοθεραπεία

Ακτινοθεραπεία

Η ακτινοθεραπεία εφαρμόζεται είτε μόνη της είτε συνηθέστερα σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες. Χρησιμοποιεί ως μέσον καταστροφής των καρκινικών κυττάρων την ιοντίζουσα ακτινοβολία. Η ακτινοβολία αυτή έχει την υψηλή ενέργεια που απαιτείται για να επιφέρει δομικές, μοριακές βλάβες στο γενετικό υλικό του όγκου, με στόχο να παύσουν να αναπαράγονται τα κύτταρά του, ή ακόμη και να καταστραφούν. Τα σύγχρονα ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα (γραμμικοί επιταχυντές) έχουν τη δυνατότητα να εστιάζουν την ενέργειά τους στο στόχο, πολύ καλύτερα από παλαιά. Παρά ταύτα ο κανόνας είναι να παρατηρούνται εγκαύματα και έξω από τον στόχο. Άλλοι περιορισμοί της ακτινοθεραπείας είναι ότι και τα φυσιολογικά κύτταρα είναι και αυτά ευάλωτα στην ακτινοβόληση, και ακόμη ότι κατά τη θεραπεία παράγεται μεγάλο φορτίο ελευθέρων ριζών, που επιβαρύνει τον ασθενή με μεγάλο οξειδωτικό στρες (βιολογική επιβάρυνση). Τέλος, δομικός περιορισμός της ακτινοθεραπείας είναι ότι τα μητρικά κύτταρα του καρκίνου (CSCs – Cancer Stem Cells) είναι ακτινοάντοχα και επιζούν.

Από αυτά είναι που υποτροπιάζει ο όγκος τοπικά. Σήμερα διαθέτουμε τον τρόπο για να γίνουν τα CSCs ακτινοευαίσθητα: Αρκεί να προηγείται της ακτινοθεραπευτικής συνεδρίας μια συνεδρία ογκοθερμίας. Η ογκοθερμία είναι ο σπουδαιότερος ακτινοευαισθητοποιός παράγων, με το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι απαλύνει τις παρενέργειες της ακτινοθεραπείας. Ένα άλλο είδος ακτινοθεραπείας είναι η βραχυθεραπεία, κατά την οποία ό όγκος ακτινοβολείται από ραδιενεργό υλικό που τοποθετείται μέσα του ή κοντά του. Είναι επεμβατική μέθοδος.

Η ακτινοθεραπεία εκτελείται με επαναλαμβανόμενες συνεδρίες. Υπολογίζεται αρχικά η συνολική ενέργεια που πρέπει να χορηγηθεί, και μοιράζεται σε ισόποσες μικρές δόσεις, ώστε να ελαττώνεται η οξεία τοξικότητα στους υγιείς ιστούς.

Η ακτινοθεραπεία δεν έχει πόνο κατά την εκτέλεσή της. Έχει όμως βραχυπρόθεσμες αρνητικές συνέπειες, όπως εγκαύματα του δέρματος, νέκρωση γειτονικών ιστών (πχ του εντέρου), ξηροστομία, κλπ, ανάλογα με την περιοχή που ακτινοβολείται. Μακροπρόθεσμες συνέπειες μπορεί να είναι η μετακτινική εγκεφαλοπάθεια, η πρόκληση νέου καρκίνου σε άλλο όργανο, η ακτινική οστεονέκρωση κλπ.

Γιατί στην εξατομικευμένη ογκολογία;

Με την εξατομίκευση στην ογκολογία είμαστε σε θέση να αναπτερώσουμε την ελπίδα του ασθενούς.
Ενώ δεν περιφρονούμε τα θεραπευτικά μέσα της συμβατικής ογκολογίας, το αντίθετο μάλιστα, εμπλουτίζουμε τη θεραπεία...

Περισσότερα